شرح پروژه

مشخصات چسب گرم (HOT MELT) تغذیه چسب Pipe l=120 m 136aw 230v 210c 4/1 بـرگشت چسب O  20 pipe l=0.6m 170w 230v 210c

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
نام ماشین تمام اتوماتیک لیبل زن O.P.P – مدلLP10000 تاریخ 03 چهار 2016 دسته بندی ها نویسنده
مشاهده سایت